Investerarstöd

Investera säkert!

Som investerare behöver du ha all relevant information tillgänglig innan du tar ett beslut om att riskera ditt kapital.

Vi på Executive Swat vet vilka fallgropar man som investerare kan hamna i! Vi ser bortom “haloeffekten” och jobbar med faktabaserade metoder. Vi utvärderar dina risker, men även möjligheter inför en eventuell framtida investering.

Behöver aktuellt bolag omedelbar kompetenshöjning inom något område utbildar vi med kort varsel enskilda medarbetare eller team. 

Du kan dessutom anlita en av våra rutinerade verksamhetsutvecklare på tjänsten i det akuta skedet. Förutom att styra upp verksamheten ingår också uppgiften att finna och utbilda personen som senare ska inneha positionen om en sådan ska tillsättas.