Interim ledare

Interim ledare

Saknar du en nyckelspelare i ditt team? Behöver du hjälp att nå resultat i rätt tid? Finns behov av att med kort varsel säkra rätt ledarskap?

Bland Executive Swat´s seniora Interim ledare finns kompetens och erfarenhet att tillsätta samtliga positioner i en ledningsgrupp. Vi kommer att identifiera rätt person för uppdraget tillsammans med er. Vi ser till att hen snabbt kommer vara på plats och börja leverera resultat!

Hela vårt teams kompetens står till förfogande för vår partner när de anlitar en Interim ledare från oss. Växer behovet kan vi snabbt stärka upp med ytterligare specialistkompetens för att säkerställa att uppdraget blir framgångsrikt. 

Ledaren rekryterar sin ersättare!

Vid ett behov av nyrekrytering när verksamheten fungerar kan vi bistå med rekrytering till den fasta tjänsten.

Det faktum att “rekryteraren” redan är på plats hos er och har full kännedom om er verksamhet ger en trygg rekrytering. Vi skapar ett resultat långt över det ”vanliga” som dessutom är ekonomiskt svårslaget. 

Vi ser naturligtvis till att fasa in den nya chefen hos er så att hen kommer in i rollen med rätt förutsättningar fortast möjligt.

leadership